Јон Деаконеску е роден 1947 година во Романија, во еден од двата региона по течението на Дунав. Дипломирал на Универзитетот во Букурешт и веќе 30 години работи како професор на Универзитетот во Крајова. Неговите дела се преведени и објавувани во 6 европски земји и добитник е на повеќе награди за литература од меѓународен карактер. Меѓу неговите дела се вбројуваат:
Апарат за фотографирање на душата, Граматика на шансата, Бесконечноста на моментот, Маската на гласот, Раната на Темнината.