Родена во Франција во 1984 година, Ирeн Гајрo е поет, писател, преведувач и академик. 

Издала четири книги поезија: à distance de souffle, l’air (Éditions du Petit Pois, 2014), Voltes (Al Manar, 2016), Point d’eau (Le Petit Véhicule, 2017) и Téphra (Al Manar, 2019).

Во соработка со Кристоф Милески да го превела поетското дело на Дино Кампана. 

Ирен Гајро, исто така, студира музика. Тој интерес ја доведува до соработка со неколкумина композитори на современа музика. 

Од 2018 година, таа е асистент по компаративна книжевност на Универзитетот „Сорбона“.