Иван Добник е роден во 1960 во Целје. Студирал филозофија и компаративна книжевност на Факултетот за уметност во Љубљана. Тој е поет, есеист, критичар, преведувач, основач и уредник на книжевното списание Поетикон. Главни збирки: Zapreš svoje oči (Очите ги затвораш, 2003), Rapsodija v mrzli zimi (Рапсодија во ладна зима, 2006), Zapisi z drevesnih lističev (Записи од лисјата на дрвјата, 2006), Pred začetkom (Пред почетокот, 2010), Druga obala (Друг брег, 2011), Bolska (Болска, 2015) во Magični pesniški izreki (Магичните воспевања на поезијата, 2016). Неговите песни се преведени на голем број јазици.

Песни: