Јан Мицуч, роден во 1964 година, е словачки поет, раскажувач и сценарист. Објавил две збирки поезија Тивко,
пoтивкo и жешко (Ticho, tichsie, hoгuco, 1997) и Oд блуз дo ycтa (Z blues do ust, 2014), и напишал бројни сценарија за
радио. За разлика од другите словачки поети и писатели Мицуч претпочита хумор и слатка но горчлива иронија и тој
став подоцна станал типична карактеристика на неговото пишување. Во неговите раскази создал измислен лик, Алфонс Халенар „,krhut” по националност, кој е доктор на науки и преку тој лик авторот ги опишува необичните апсурди во нашиот секојдневен живот.