Јохана е австралиски поет. Таа е основач и директор на еминентната поетска компанија Црвената Соба. Нејзината поезија е објавувана во голем број публикации мегу кои Quandrant, The Best Australian Poems (Black Inc Press). Нејзината прва збирка на поезија ке биде објавена од издавачката кука Vagabond Press во Септември,2010 . Добитник е на стипендија за Св. Џејмс – награда за етички лидер во 2008г.