Роден во 1965 во Мерзебург/ студент по хемија, работи како професионален музичар/ вонредни тудии на Институтот за литертура во Лајпциг/ писател гостин во Мерзебург/ член е на Германското здружение на писатели и на ПЕН клубот/ ја добива наградата Валтер Бауер во 1996 год. / Стипендија со работен престој како писател во Канада во 1998 год. / Почесна награда на Министерството за култура на Ерменија/ од 2006 пратеник е во Сојузното здружение на кружокот Фредрих Бодекер/ изведувач на литературното спиание “ode – Ort der Augen”. Има објавено повеќе од 30 книги, преку 60 изданија, има објавено во повќе од 20 земји.