Јулиус Еразм Болек е еден од најинтересните современи полски поети. Тој има напишано многу поетски книги како „Приватна опасност“ (1989), „Срце на молња“ (1994), „Поетика“ (2001), „Чуство или…“ (2009), „Абракадабра“ (2010).

Негово најпознато дело е поемата „Тајните на животот. Календарот на поезијата“, преведено на многу јазици. Експериментира со формата, пишува дијалог-песни и е познат по неконвенционалните начини на презентирање на поезијата.
Неговите песни се инспирација за режисерите и филмските продиценти. Јулиус ја освоил наградата „Златниот пердув на Феникс“ – награда на УНЕСКО за Светскиот ден на поезијата за најоригинална поезија и неконвенционален начин на презентирање поезија.

Песни: