Катерина Рудченкова Родена на 12.4.1976 во Прага, Република чешка. Автор на поезија, проза и драма. Таа има напишано три збирки на поезија, збирка на приказни и театарска драма. Во 2003 година таа ја има добиено германската награда Хуберт Бурда за млади поети. Исто така, таа има добиено и многу меѓународни награди за нејзината поезија.

Песни: