Кевин Харт е значајна фигура на меѓународната интелектуална сцена. Неговата наградувана поезија, собрана во единаесет збирки и памфлети од 1978 година, е поврзана со неговиот придонес како меѓународно признат критичар и филозоф. Тој има објавено многу значајни студии на жак Дерида, Семјуел џонсон и неодамна францускиот литературен критичар и филозоф Морис Бланшо.

Песни: