Ким Симонсен е роден на Фарските Острови во 1970 година. Тој е поет, писател и уредник. Неговото деби е со книгата есеи со наслов Соништата на отворените прозорци во 2003 година. Неговите песни се преведени на германски во антологија. Во 2007 година основал мала издавачка куќа Ексил во Копенхаген, а во 2005 годи-
на го основал литературното списание: Непопуларно списание.

Песни: