Козета Завалани (Кирјо) е родена во Корча, Албанија на 8 март 1958 и живее во Тирана. Работела во Албанската Телевизија, а сега е главен уредник на списанието„Време за промена” од асо- цијацијата„Семејство и медиуми – Моќ за промена” која самата ја води. Добитник е на многу меѓународни награди. Има објавено повеќе книги поезија и еден роман.