Кунвар НараинКунвар Нараин е роден во 1927, често се смета за индиски литературен Нобел, и најголемо литературно име низ јазиците и видовите, еден од најдобрите светски поети денес и водечка жива литературна Хинду фигура. Неговата работа покрива разновидни жанрови-поезија, епски поеми, приказни, литературни критики,преводи, есеи на светската кинематографија, индиска класична музика и уметности и пишани дела од разновиден културен и човечки интерес. Преведуван национално и интернационално, неговите почести вклучуваат бројни награди и неговите песни, приказни, критики,есеи и други пишани дела се издадени во многу журнали и антологии насекаде. Неодамна, ги добива врвните индиски литературни награди – Jnānpīth и наградата на Националната академија на буквите- the Senior Fellowship.