Единаесеттата книга на Лес Викс е Море од болка (Неочекувана издржливост) (P&W,2013). Тој бил гостин на повеќето австралиски книжевни фестивали како и на голем број меѓународни. Бил објавуван во над 300 различни весници, антологии и списанија низ 19 држави и на 9 јазици.
Сметан за „сценски“ и „страница“ поет, неговите дела се мешавина од пристапност и збиена употреба на јазик. Тој е мајстор за фаќање на мајчиниот јазик. Поемите се хумористични и свирепи, често во истата поема.