ЛИ ЈАН (сликар, поет, белетрист, Кина; роден 1954, Пекинг) член е на група на уметници познати како Ѕвезди; како поет тој влегува во групата на„Магливи поети”; во 1987 година го основа Ји-Ханг во Њујорк; изданието е тримесечник што се занимава со делата на современите кинески поети како и со преводи на американски песни. Неговите песни се преведени на италијански, англиски, шведски, јапонски и корејски јазик. Има поставено многу изложби и објавено повеќе книги. Неговата најнова поезија е објавена во антологијата „ЈАЗИК ЗА НОВИОТ ВЕК” објавена од В.В.Нортон 2008. Сега живее во Шангај и во Њујорк.

Песни: