Лидија Димковска е родена во 1971 година во Скопје. Завршила општа и компаративна книжевност на Филолошкиот факултет во Скопје, а постдипломски студии по романска книжевност на Филолошкиот факултет во Букурешт, Романија, каде што работела како лектор по македонски јазик и книжевност. Објавила неколку поетски книги за кои има добиено домашни и меѓународни награди, меѓу кои и најновата – европската награда за поезија „Хуберт Бурда“. Нејзината најнова збирка поезија е насловена pH неутрална за животот и смртта (2009). Составувач е на антологијата на најмладата македонска поезија 20.млади.мак.поети.00, 2000. Го објавила романот Скриена камера (2004) за кој ја доби наградата „Стале Попов“ за најдобро прозно остварување на Друштвото на писателите на Македонија. Романот Скриена камера излезе во превод на словенечки (2006) и словачки јазик (2007). Нејзини песни се објавени ширум светот. Учествувала на бројни меѓународни книжевни средби. Преведува од романски и од словенечки јазик. Живее во Љубљана, Словенија.