Франтишек Липка (роден на 22 во Братислава, Словачка февруари 1946) е словачки дипломат, поет и преведувач. Тој почнал да работи со поезија за време на универзитетските студии,со деби на чувствителна и рефлексивна лирска поезија “Štvanica”(Хант).Неговата поезија се одликува со рационално однесување, стремејќи се да ја пробие националната и универзална историјата на човештвото, враќајќи мотиви од античката историја со цел разбирање на присуство на човештвото во современата општествена, културна и еколошка средина. Неговите изјави често носат супер-личен агол, создаваат впечаток на интелектуално и аналитичко познавање на стварноста.