Љубивоје Ршумовиќ е роден во село Љубиш, Златибор, на 3 јули 1939 година. Дипломиирал во 1965 година, компаративна литература на универзитетот за книжевност во Белград. Почнал да пишува рано, од основно училиште. Првите песни ги објавува во Ужице „Вести“ и во „Литература вести“. Објавил 72 книги, најмногу за деца. Добитник е на многу литерарните награди. Неговите дела се преведени на неколку странски јазици.