Лонгкуан е роден во октомври во 1964 година во Линчуан, во провинцијата Џианкси, Кина. Некои од неговите песни биле одбрани во неколку верзии на кинески најдобри песни и во Антологија на светска поезија во 2010 година. Има објавено две книги поезија „Ниско и пониско“ и „Очекувана средба“. Тој е член на Светскиот конгрес на поезија и заменик директор на Друштвото на писатели на градот Фужу.