Иван Штрпка, роден во 1944, е словачки поет, прозаист, есеист и преведувач. Член е на култното книжевно
друштво Осамени тркачи кои одиграле важна улога во словачката книжевност кон крајот на 1960-те. Необичната
поезија на Штрпка често цели да ги изрази скриените предупреди на човештвото на неколку различни нивоа.
Помеѓу неговите збирки се и Kpaткoтo детcтвo на кoпjaницитe (Kratke detstvo kopijnikov, 1969), Преg пpoмeнaтa (Рrеd
premenou, 1982), Becти og јаболкото (Ѕрrаvу z jablka, 1985), Убав гол cвeт (Кrаѕnу nahy svet, 1989), а неодамна ги
објавил збирките Тивка рака (Ticha ruka, 2006) и Голем здив: Пcиxoпoлиc, Шенок мраз (Vel’ky dych: Psychopolis, tenky l’ad,
2010).