Марко Фацини е роден во Асколи Пичено, Италија во 1962. Живее во Виченца и предава на Универзитетот Ка Фоскари во Венеција, а освен тоа работи како книжевен критичар и преведувач. Објавил трудови и книги за постколонијалната книжевност и превел неколку од најголемите поети од англиски јазик; ги објавил следниве книги: Преминувања: есеи за современата шкотска поезија и хибридност (2000), Акробат на сеќавањето (2002), Разговори со шкотски поети (2015), и Кажувањето на тоа (2017). Како уредник ги приредил следниве книги: Воздржување од другости (2004), Книжевна мугра (2005), книга за поетскиот препев насловена Преведувањето, рајот на поетите (2005), Син на океанот (2006), и студија за поезија и пишување текстови за музички песни Воспевам слободен свет (2012).

Негови поголеми поетски збирки се: Во вителот (1999); XX поезии (2007); Пловидби и урнатини (2010); 24 одбрани песни (2014), Јавање на бурата: десет нови песни (2016).