Марико Шумака (1952) е родена во Кјото, каде сè уште живее и пишува. Таа потекнува од фамилија чии корени потекнуваат од истоимениот град уште од средниот век. Иако студирала англиска литература, Марико има големи интереси за француската литература и современата западна филозофија. Има напишано четири збирки поезија мегу кои најновата се вика Жената која ја носи најчистата љубов (2010). Јапонската награда за најдобар нов поет ја има освоено дури два пати за нејзините две новели За мистериозната жена и Убиствените звезди.

Песни: