Масимо Геци (1976) има објавено две збирки поезија. Неговите песни се преведени на англиски, шпански, француски, германски, хрватски и албански јазик. Тој работи како преведувач од англиски на некои италијански издавачки куќи.