Поет, писател, новинар и историчар, роден е 1933 год., има објавено 15 книги, од кои 7 се поезија, меѓу кои:. Крилја од оган (2007), Дрво на животот (2007), Тоа е вистината (2008). Тој е доктор на науки по книжевност на парискиот универзитет. Бил генерален секретар на светската академија на уметност и култура во САД и на Светскиот конгрес на поети од 1994 год. Во октомври 2008 година е избран за претседател на САУК/СКП. Неговата поезија е преведувана и објавувана на кинески, англиски, француски, шпански, грчки, корејски и монголски.