Максим Замшев e роден во Москва во 1972. Дипломирал на Литературниот Институт Горки, каде студирал на семинар на познатиот поет Владимир Фирсов. Од 2000 тој работи на московската градска асоцијација на Здружението на руски писатели. Сега е Прв Секретар на Организацијата. Од 2004 тој е главен уредник на литературниот магазин “Rossijsky Kolokol”. Максим замишев има преку 1000 публикации од различни жанрови и во Русија и во странство. Неговите песни и романи се преведени на бугарски, српски, француски, турски, шпански и непалски. Во 2008 со претседателска уредба е награден со медал на честа за “Заслуги за Татковината” од II степен. Исто така има и владини признанија.

Песни: