Роден на 10.06.1946 во Париз. Писател, поет, драматург и преведувач, има преведувано на италијански, шпански, германски и кинески.
Професор е по (книжевност и филозофија) од 1969 до 1983, преведувач во издаваштвото (Flammarion, ed. Jean-Michel . Place 1980-1982), Директор бил на Општинскиот Културен Центар и Театарот Колум Мирамас/ Theatre Column Miramas (1985-1989).Соработувал со уметнички групи и театри помеѓу кои – Театри: Театарска нарација (Gislaine Drahy), Théâtre de la Jacquerie (Alain Mollot ), Chrysalis Theatre (Coupat F., D. Pouthier), Co. Time to say (P. Fructus), Co. June 88 (M. Heydorff), Co. Adesso e Sempre (J. Bouffier), Co. Anabasis (M . Baylet), Cie L’Atalante (C. Hugel), Co. Amédée (Flavio Polizzi), Co. Mazes (JM Bourg). Со танцови групи: Raphael Djaïm Co., Co. Mr. Ettori, Artefact Co. (Vincent). Со куклени трупи- Cie Eidolon (Pupella / Nogues), Open Air Co. (Catherine Humbert) Уметност со пластика – Anik Vinay & Emile Bernard Souchière (Workshops Grames), J. Brianti, D. Friedrich, Riba, D. Givry, C. Hugel, J. Clauzel, AP. Arnal. Музички групи – Frank Royon Le Mee, Barry Schrader, Albert Tovi, Serge Monségu, Eric Guennou, Maguelonne Vidal. Добитник е на стипендија од центарот на национални уметности во 1981, во 2000 добива ситпендија од Центарот за брокери, одделот за театри, во 1997 од проектот за поддржка на писатели и ДМДТС 2000.