Милан Јесих е роден во 1950 година, автор е на поезија и театарски, радио и телевизиски драми.Како преведувач тој има објавено неколку десетици преводи на театарски драми од Шекспир, Чехов, Горки, Булгаков, Бабељ, Клеист и бројни современи драми од руски, англиски и од јужнословенски јазици.

Песни: