Милован Марчетиќ (Приедор, 1953), поет, раскажувач,уредник. Тој живее во Белград. Има објавено книги поезија: Преглед на денот дваесет илјади кучиња (1982), Методи на изумирање (1986), без име, без лице (1990). Неговите песни се вклучени во антологиите на современата српска поезија и раскази во српските изборни приказни. Песните и приказните се преведени на странски јазици.