Мирослав Биелик е роден на 15 април 1949 година во Остри Грун, Словачка.

Студирал библиотекарство, педагогија и економија во Банска Бистрица, Братислава и Прага. 

Работел во „Матица Словенска“ како библиограф, бил долгогодишен директор на Словачката народна библиотека и на „Матица Словенска“.

Денес тој е претседател на Друштвото на писателите на Словачка. 

Објавил повеќе од сто стручни студии од областа на книжевната култура, коавтор е на научното издание во два тома за Р. Сетон-Вотсон и неговиот однос со Чесите и Словаците.

Биелик составил или уредувал неколку периодични и монографски изданија.

Ги објавил следниве збирки поезија „Времето е тивок гласник на мислата“ (Čas je tichý posol mysle, 2003), „Незначајно движење на стрмната рамнина“ (Nepatrný pohyb po naklonenej rovine, 2005), „На крајот на еден х-век“ (Ku koncu jedného x-ročia, 2009) и „Меланхолија (Melanchólia, 2018).

Големо внимание предизвикал неговиот двотомен роман „Венециски Диптих“ (Benátsky diptych)  – „Реалност“ (Skutočnosť, 2007) и „Нереалност“ (Neskutočnosti, 2010). 

Во последно време пишува раскази кои се објавуваат во списанието „Словачки погледи“ (Slovenské pohľady). 

Неговиот најнов роман е „Калеидоскоп“ (Kaleidoskopis, 2013).