Набела Зубари е поетеса која пишува на арапски. Има објавено повеќе збирки поезија. Има учествувано на повеќе поетски фестивали во светот.