Наим Араиди (роден 1950 Израел), се уште престојува во родното село Друзи. По завршувањето на неговата воена служ ба, студирал хебрејски јазик и литература во Хаифа универзитет. Араиди предава литература, хебрејски и образование на Гордон колеџот за образование, и е генерален директор на Центарот за арапска детска литература во Израел. Неговите песни се објаве ни во странство на 14 јазици.