Наиме Беќирај е родена во 1967 во Косово. Дипломирала во 1991 година на катедрата за Книжевност и Литература на Филозофскиот Факултет при Универзитетот во Приштина. Незјиното целокупно работно искуство се состои од ангажираност во истакнати весници и магазини во Приштина. Свои дела има објавено во Антологијата посветена на Мајка Тереза публикувана во 1985 година; Антологијата на женски косовски поетеси публикувана во 2001 година и во 2003 година во Антологијата на Косовската поезија од деведесеттите години. Се има здобиено со многубројни регионални награди.