Натали Хендл е наградуван поет, драмски автор, и уредник. Нејзината работа се појави во бројни антологии и списанија. Неј- зините дела се преведени на повеќе од 15 јазици, и е добитник на повеќе награди.

Песни: