Ндричим Адемај е поет и писател роден во Косово 1991 година. Неодамна се вратил да живее во Косово, откако поминал речиси две години во Женева, Швајцарија каде студирал француски јазик и француска цивилизација на Универзитетот во Женева. Првата збирка поезија на Ндричим „Кегkој diellin” (Барајќи io сонцето) била објавена во 2008 година во Призрен кога поетот имал 17 години. Втората „Dеrа” (Вратата), била објавена во Приштина во 2011 година, а потоа во Тирана во 2012 година. Учествувал на повеќе интернационални фестивали како што се „ Voix de la Mediterranee” (Франција), „ Pгintemps Balkanique” (Франција). Неговите дела биле дел од бројни антологии и книжевни списанија.