Ненад Шапоња (1964, Нови Сад), e прочуен поет чии стихови се особено препознатливи во современата српска поезија поради нивното стилско усовршување, херметичкиот квалитет и метафизичките увиди.

Шапоња издал голем број книги:

Поезија: Mona Lisa, 1990, Reflections of Illusions, 1993, Obviousness, 1996, The Sea, 1998, Four Poems, 2000, 2001, Sweet Death, 2012, Does the Touch of Your Soul Exist?, 2014, I Seem, Therefore I Am Not, 2017, I Step Down into Silence of the Weight of Rolling Dice, 2019.

Есеи: A Baedeker to Doubt, 1997, Autobiography of Reading, 1999, Experience of Writing, 2001, 2002.

Патопис: Indeed Brussels is Easy to Cover on Foot, 2018.

Неговата поезија е преведена на македонски, романски, албански, англиски, шпански,

полски и италијански јазик.