Остап Сливински (1978, Украина) е писател, преведувач, критичар и Славист. Тој објавил четири збирки и различни текстови во списанија и антологии. Неговите песни и критички текстови се преведени на 12 јазици. Во моментов тој работи како лектор за полски јазик и литература на Универзитетот во Л’вов.