Патрик Котер роден во Корк, 1963 година. Писател и издавач. Тој има објавено неколку памфлети од неговите песни. Неговите дела се објавени во антологии. Неговите препеви на естонскиот поет Андрес Ехин се собрани во книгата Moosebeetle Swallow Тој во моментов е директор на Munster Literature Centre, каде што работи како издавач и директор на фестивалот.