Радомир Андриќ е роден на 3 март 1994 во селото Љубање блиску до Ужице. Дипломирал на Филолошкиот универзитет во Белград и работи како новинар(Uno, Bagdala, Književne novine, Zadruga, Radio Beogradи друго). Пишува поезија, есеи и литература. Автор е на бројни поетски збирки помеѓу кои: Sunce u vodenici (1967), Često rušena kulo (1977), Pitalica sa Zvezdare (1987), Zgon (1991), Noćni plivač (1992), Vučica na prtini (1993), Zarno vitlo (2006), Ka drugosti (2008), Ključne kosti (2009)…