Радомир Улјаревиќ е роден на 28 април, 1954 во Врбица, Никшиќ. Тој е автор на 12 книги поезија, некои од нив избори, говори и преводи. Тој е член на Асоциацијата на писатели на Црна Гора и член на Асоцијација на писатели и издавачи на Црна Гора. Тој бил професионален секретар на Асоцијацијата на писатели на Црна Гора од 1977 до 1991 и оттогаш е управник и главен уредник на издавачката куќа “Октоих”. Ги има добиено следниве награди за својот труд: “Најдобра објавена книга во 1981”, “Ристо Ратковиќ” во 1995 и “Кондир на девојка Косовка” во 1997.