Таа има напишано поезија, романи и есеи. Таа има пет книги поезија објавени во Романија, пет книги на француски јазик (роман, поезија објавени во Франција и Канада), и четири преведени на германски, објавени во Германија. Нејзините песни се објавени во повеќе литературни списанија Во 2006 година и беше доделена меѓународната награда за поезија „Ле Лиен“ во Мец, Франција. Директор и уредник на Levure littéraire.