Роден е во Лисабон, Португалија, во 1966 rодина. Диrmомирал на правен факултет при Универзитетот Коимбра и работел како
правен советник. Исто така студира филозофија при Уmmерзитетот во Лисабон. Тој е поет и есеист. Ги објавил делата Улогата на географот и Светскиот поредот, со кои веднаш се стекна со јавно признание и кои оставија уникатни траги во португалската поезија во последmmе години. Како писател, тој бил замолен да состави неколку книжевни и поетски антологии како во Португалија, така и во Франција, Италија и Бразил. Тој ја претставуваше Португалија на фестивалот „Капалест”, во Словачка, и оваа 2014 rодина, учествуваше на фестивалот „ Vois Vives de Ја Mediterranee”, во Сет, Франција. Руи Коиас е истакнат поет и меtу веб заедниците: Меѓународната веб поезија (Холандија) и
Песни од португалски (Португалија). Неговите песни се преведени на француски, англиски, холандски и словачки. Аmолоrија на неговите
песни преведена на француски ќе се објави годинава по повод Белгискиот транспоетски фестивал 2014. Неговите недамнешни текстови се објавени во списанија и книжевни публикации. Коиас има блоr за патувањето и книжевноста а во моментов живее во Лисабон.

Песни: