Саед Гоуда е египетски поет и романсиер, роден во 1968 во Kаиро, а живее во Хонг Kонг од 1992. Дипломирал кинеска филологија. Автор е на три книги поезија на арапски, и роман на англиски насловен „Еднаш во Kаиро“. Превел илјадници песни од и на арапски, кинески и англиски. Уредник е на тријазичниот литературен веб-сајт „Аrabic Nadwah“. Раководи со издавачка куќа во Хонг Kонг која главно издава арапска литература преведена на англиски и кинески јазик. Учествувал на бројни меѓународни литературни фестивали.