Селимир Радуловиќ е роден во Цетиње. Има издадено шест поетски книги: Пocлeднитe денови, 1986; Coнoт за пpaзнинaтa, 1993; Во ceнкaтa влегувам, оче, 1995; Tajнaтa на чyвapитe на cитe солзи, 2005; Сништата на cвeтиoт пaтник, 2009; и Под дoжgoт од солзи од Патмос, 2012. Потоа книги со одбрани песни: По лицето на нoќтa 1996/1997; Kнигатa на татковците, 2004; Каде на Бога се надевав, 2006; Извештај oд зeмjaтa на живите, 2009; Coeтлoтo од тaткoвaтa колиба, 2011. Книrи со одбрани и нови песни: Како миpниoт. и cвeтaл гласник, 2008; Песна од островот на сирачињата, 2010. За својата литературна работа добитник е на престижни награди и признанија: Ноемвриската повелба на Нови Сад, наградата Kyлтypнa искра, Печат на градот Сремски Карловци,
наградата Пepoтo на Кочиќ, Пpмeтниoт саем во Бања Лука, во 2008; наградата Teoдоp Павловиќ, во 2009; наградата Вук Караџиќ, наградата Миодраг Ѓукиќ, наградата Симо Матавуљ во 2013.

Песни: