Роден е во Артвин, во 1963 година. Дипломирал на Универзитетот „Гази“. Работел како наставник по историја. Дипломирал филозофија на Универзитетот Коџаели и во моментов работи како професор. Објавил 13 книги, од кои четири книги поезија, четири книги за историја и историја на филозофијата, четири книги за театар и еден роман. Превел една поетска антологија, а бил и уредник на списанието „Академско небо“ (Akademi Gökyüzü.