Сигурдур Палсон, роден 1948, во Исланд, е писател и преведувач а работи и како професор на Исландскиот универзитет и Исландската академија на уметностите. Во периодот од 1975 до 2009  има издадено четиринаесет поетски книги. Некои негови песни се преведени на повеќе јазици. Двојазично издание на одбрани песни е издадено во Франција (1993). Во 2008 ја добива наградата за литература Minnisbók (Блежник од мемории). Награден е со традиционалната литературна награда на Исландското радио во (1999), и ја добил наградата за поезија на исландските издавачи (2001). Има напишано три романи и 11 драмски текстови кои се иведувани во периодот од 1975 до 2008. Негови збирки поезија се објавени на бугарски (2005), на италјански (2006) и на шпански.