Силвано Галон, е роден во Фрозиноне во 1946 година. Тој ја основал книжевната награда Ветрот на мирот. Од 2004 година е претседател на комитетот за организирање на европски поетски митинг. Тој организираше серија на културни демонстрации на- ционални и меѓународни, во сите земји каде што има работено и во Република Македонија културно збратимување меѓу градовите Струга и Червара ди Рома. Тој има објавено книги и историски истражувања за италијанската емиграција.

Песни: