Симон Завала Гусман, поет есеист и адвокат од Еквадор, е автор на десетина стихозбирки и ко-автор на неколку поетски книги со поети од Еквадор и Јужна Америка.