Скендер Шерифи е роден во Вити (Косово), на 16. октомври 1954 година. Од 1956 година живее во Белгија. Дипломирал француски јазик и литература и бил професор по француски, новинар за култура во белгиските радија или во печатените медиуми бил критичар на претстави, филмови, театарски претстави, изложби на книги. Тој е еден од ретките Абанци од дијаспората што е објавен на албански јазик во Приштина уште во 1980 година и е влезен во рамките на албанската литераура.