Софи Рејер е родена во 1984та во Виена. Студира компонирање за музичкиот театар во Мусик Универзитетот во Грац и се здобива со титулата Магистер по уметност. Исто така студира и пишување за театарски претстави на Art into life – life in the arts
(Грац). Денес таа е студент на факултетот за Медиуми во Келн. Објавува различни збирки на поезија (geh dichte, binnen, die gezirpte zeit) и романи (бебешко плави очи , vertrocknete vögel, insektizid.) а нејзините театарски дела се објавени во С.Фишер издавачката куќа за театар и медиуми во Франкфурт. Нејзините најнови филмови се stutzflügel и dizzy´s pub
Со stutzflügel добива покана за фестивалот на поетски филмови “Зебра” 2012. На 20.12.2014 година ја добива наградата Nah- dran за нејзината драма за деца Anna und der Wulian.