Акад. Сретен Перовиќ (Горна Горица, Подгорица, 15. II. 1932.) Поет, критичар, историчар на литературата, театролог, драмски автор, преведувач, антологичар, публицист и енциклопедист, научен советник, заменик-претседателот Duklja академија на науките и уметностите и член на Македонската академија на науките и уметност.