Том Петсинис е новинар, драматург и поет. Роден е во Македонија, Грција и имигрирал во Австралија како дете. Живее во Мелбурн и работи како предавач по математика на Универзитет Викторија.Неговите публикации вклучуваат:Поезија: Продавач на цветови, Сонети: Приноси од гората Атос, Наследство, Именување на бројот, Четири квартети, Алатите на татко ми. ; Белетристика: Кревање на сенката, Францускиот математичар, Дванаесеттиот дијалог, Смртта на тенџерето. ; Драми: Суша, Излетот, Елена и славејот, Солунска врска, Кругот на Хипатија.

Неговите дела се преведени на неколку јазици.